Seminar računovođa


U Staroj Pazovi održan je seminar za računovođe na kome su eminentni predavači govorili o novim propisima i sastavljanju finansijskih izveštaja.