SİTRİN TAŞI


http://otantiktas.com/sitrin-tasi-kol...Birçok İncil alimleri Exodus kitabında bulunduğu gibi sitrin Harun'un göğüs oniki taş onuncu açıklam