Doktor Evinde - Bunama


Dünyada en çok rastlanan hastalıklardan olan tıp dilinde “demans”, halk dilinde “bunama” denilen hastalık. En büyük nedeni olarak göst