گوزنها - ۱۳۵۳ Gavaznha


بازیگران : بهروز وثوقی ، فرامرز قریبیان ، پرویز فنی زاده ، نصرت پرتوی ، گرشا رئوفی ، عنایت بخشی ، منوچهر نادری...

Gavaznha گوزنها ۱۳۵۳


گوزن‌ها، محصول سال ۱۳۵۳ ایران، فیلمی به کارگردانی مسعود کیمیایی و بازی بهروز وثوقی است این فیلم در کنار...